Mobiele Kippenkar

Wij willen dit voorjaar een mobiele kippenkar aanschaffen voor 249 legkippen.  De kippen kunnen gebruik maken van het voedselbos. En leveren een belangrijke bijdrage aan de bemestingsbehoeften en plaagbestrijding in de vruchtwisseling van de teelten. Er worden momenteel nog eieren ingekocht bij de biologische groothandel. Maar wij merken dat er veel vraag is naar goede eieren en hebben meer dan voldoende afzet voor een lokaal ei. Daarom wil de Horsterhof zelf legkippen. We verwachten de kippen ergens deze zomer. Iedereen die het leuk vindt om de kippen straks een bezoekje te brengen is natuurlijk van harte welkom en voor diegene die het leuk vind om te helpen om de kippenkar te realiseren zijn er de volgende opties:

  • Ja, ik verstrek een lening van …… x € 250,00 voor de financiering van de kippenkar en krijg dit in 1 x binnen 2 jaar terug.
  • Ja, ik verstrek een lening van …… x € 250,00 voor de financiering van de kippenkar en krijg dit in 1x binnen 4 jaar terug.
  • Ik kies voor een winkeltegoed van € 250,00. Er zijn maximaal 50 plekken en het winkel tegoed gaat in per 1-1-2023.
  • Ja, ik schenk graag ….. x € 250,00 voor de financiering van de kippenkar.

Aanmelden crowdfunding Kippenkar

Heel leuk dat jij je aanmeldt om een stukje mee te helpen aan de nieuwe kippenkar op de Horsterhof!

Juist nu, in deze tijd is het belangrijk dat we met zijn allen beseffen dat lokale voedselvoorziening hoog op ieders prioriteitenlijstje zal moeten staan. Door alle roerige tijden van ziekte en oorlog is het belangrijk dat we een klimaat scheppen waarin er zo min mogelijk voedsel verscheept hoeven worden over het water of de weg, maar dat er juist lokaal te eten is voor een bepaalde regio. Uiteraard is het van belang dat dit voor mens en dier goed verloopt om vogelgriep e.d. niet op te zoeken. Er zijn natuurlijk veel grote stallen met duizenden kippen waardoor er gemakkelijk vogelgriep kan uitbreken. Er zijn natuurlijk wel slimmere manieren om kippen te houden: Kippen op kleine schaal houden! Als er veel meer mobiele kippenkarren komen om de mensen daarom heen van eieren te voorzien, zorg je zowel voor meer regionaal voedsel en een veel betere diergezondheid. Bovendien hebben kippen nog veel meer voordelen zoals je al hebt kunnen lezen.

De kippenkar die we krijgen komt van Wijkamp. Dit is een bedrijf dat veel mobiele kippenkarren maakt, met alles er op en er aan! De kippenkar wordt uitgerust met Zonnepanelen, waardoor de kar behoorlijk zelfvoorzienend is. Er is capaciteit voor 1 week voor water, voer en mestopslag. Geen afbraak aan natuur, want de kar wordt regelmatig door het weiland verplaatst. De kar is uitstekend geïsoleerd voor alle seizoenen. Er is een hydraulische mestband en boer en kip vriendelijk! Daarnaast krijgen wij goede en regelmatige adviezen vanuit Wijkamp m.b.t tot de kar en het houden van kippen. Dit alles kost natuurlijk het nodige en daarom zijn wij super dankbaar om met jullie hulp deze mooie kippenkar te kunnen kopen:

Aanmelden:

Je stuurt graag een mail naar info@horsterhof.nl met de volgende gegevens:

Naam:

Adres:

Optie bijdrage kippenkar:

Optie Betalen: incasso of zelf overmaken:

Indien nieuwe klant voor incasso –    Iban nr en Naam rekening:

                                              

  • Incasso: Bestaande klanten kunnen via de mail aangeven dat ze akkoord gaan.
  • Incasso: Nieuwe klanten via incasso geven ook hun bankgegevens door.
  • Zelf overmaken: mag naar C.V. de Horsterhof, onder vermelding van je naam en bijdrage kippenkar.

Zodra wij uw mail hebben ontvangen, nemen wij contact op! Daarna kan er pas geïncasseerd of zelf overgemaakt worden!

kippenkar